Door op 12 mei 2014

Bernard Ziel ontvangt gouden speld

Bernard Ziel heeft afgelopen week de gouden PvdA-speld ontvangen, omdat hij 50 jaar lid is van de Partij van de Arbeid. “Bernard is een sociaaldemocraat in hart en nieren. Idealistisch, sociaal, bevlogen en betrokken, vooral met de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken” zo omschrijft voor Verone de Vries, voorzitter van de afdeling Hof van Twente, de persoonlijkheid van Ziel.

Ziel heeft veel betekent voor de PvdA. Hij heeft verschillende functies vervuld. In 1980 werd hij raadslid van de toenmalige gemeente Diepenheim, waar hij 6 jaar later wethouder openbare werken, sociale zaken, welzijn, volksgezondheid & cultuur werd, een functie die hij tot 2000 bekleedde. Na de herindeling zat hij 7 jaar in gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente. Naast de vele functies die hij vervulde was en is Bernard ook een vaste een betrouwbare  kracht achter de schermen.

Bernard zet zich met hart en ziel in voor de samenleving. De lijst met functies die hij, ook buiten de PvdA, heeft vervuld is bijna eindeloos. Zo zette hij zich onder andere in voor de sociale werkvoorziening, was hij bestuurslid van de crematoria Twente en vervulde hij verschillende functies binnen de thuiszorg. Op  dit moment zet Bernard zich in als voorzitter Raad van Toezicht  Triangel instelling voor kinderopvang Gemeente Hof van Twente, voorzitter van de Stichting vrijwillige hulpdienst Diepenheim, voorzitter van de Stichting vrienden van het Wozoco en is hij medeorganisator van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Diepenheim.

De vries: “De PvdA Hof van Twente feliciteert Bernard Ziel met zijn prachtige  jubileum. Wij zijn hem erg dankbaar voor de eerlijke, opbouwende en bevlogen inbreng die hij al 5 decennia levert zowel binnen als buiten de partij en hopen nog vele jaren op zijn steun te mogen rekenen”.