Door Peter de Bruijn op 29 september 2014

Baat bij verbinding

Het bestuur van de PvdA afdeling Hof van Twente bracht een werkbezoek aan de Tweede Kamer en sprak daar met Kamerlid Keklik Yucel. Zij is woordvoerder voor integratie en immigratiebeleid, een onderwerp dat de actualiteit op het wereldtoneel  direct verbindt met de verhoudingen in Nederland en zelfs met onze werkelijkheid in de Hof. Keklik is voor de Tweede Kamerfractie ook contactpersoon voor Overijssel. Zo kwam aan de orde de verbinding tussen het fractiewerk in de ‘Haagse wereld’, in de Provinciale Staten in Zwolle en de zaken die ons in de Hof van Twente beroeren. We spraken af dat ‘onze vrouw in den Haag’ ons regelmatig informeert over wat haar bezig houdt. Omgekeerd melden wij haar regelmatig wat hier speelt en brengen we onze ‘zorgpunten’ onder haar aandacht. U kunt deze samenspraak volgen via onze website en daar desgewenst eigen vragen of aandachtspunten  aan toevoegen.

Een week eerder namen onze bestuursleden deel aan rondetafelgesprekken over de veranderingen in de zorg en over werkgelegenheid. Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn werd gevraagd alert te zijn op onbedoelde, schrijnende probleemgevallen die door alle grote veranderingen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer een gehandicapt persoon vanuit een nu nog geborgen en bestendige leefsituatie gedwongen ‘uitgeplaatst’ zou worden. Aan de werktafel spraken we met staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. We wezen haar op het grote belang van werkgelegenheid en perspectief voor jongeren in ‘plattelandsgemeenten’. Zonder jonge inwoners en gezinnen verliest onze gemeenschap draagvermogen. Samenwerking van overheden, ondernemers en opleidingen verdient alle steun, evenals het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende werkgelegenheid.

De contacten met Kamerleden en bewindspersonen zijn kleine stapjes op weg naar een betere toekomst. Wij zijn blij dat we de lokale politiek in de Hof van Twente en de ‘grote’ politiek in Den Haag kunnen verbinden. In de overtuiging dat we hier op den duur allemaal baat bij hebben. Voor meer informatie of voor suggesties kunt u contact met ons opnemen via bestuur@pvdahofvantwente.nl.

 

Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en

Meer over Peter de Bruijn