Door Frans Kruse op 30 november 2014

ALV in Herberg de Pol

Donderdag 28 november 2014 hebben wij een zeer levendige ledenvergadering gehad. Helaas waren veel leden (met kennisgeving) verhinderd, maar het was een bijeenkomst waar volop werd gediscussieerd.

Ook goed om vanuit de fractie te horen dat alle voorbereidingen voor de nieuwe aanpak van de zorg(transitie) op schema liggen. Wij zullen actief letten op problemen die onverhoopt toch kunnen ontstaan. Naast ons ombudsteam (06-53668001 of  ombudsteam@pvdahofvantwente.nl) hebben wij ook leden die actief zijn in vrijwilligers netwerken. Hoort u over problemen zoek dan contact met een kaderlid uit uw omgeving of wat dan ook. Maar zorg dat het gesignaleerd wordt.

Na de vergadering heeft Peter de Bruijn ons weer even laten zien waar de huidige sociaal democratie vandaan komt. (PvdA Hof van Twente Lezing ALV november 2014) De historie die terug gaat tot voor 1900, met bekende namen als Domela Nieuwenhuis, Pieter Jelles Troelstra en Willem Drees kwamen de herinneringen goed los. Voor de jongeren onder ons goed om te zien dat de drijfveren in 100 jaar niet wezenlijk veranderd zijn.

Na afloop nog even genoten van de mooie Herberg in Diepenheim, in de huidige vorm een aanwinst voor de gemeente.

Frans Kruse

Frans Kruse

Sinds 1993 ben ik woonachtig in Ambt Delden en in 2004 lid geworden van de Partij van de Arbeid vanwege discussies over het eerlijk verdelen van de lasten. Ondanks de drukke werkzaamheden voor mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om actief te zijn in de gemeente. Mijn hobby’s en speciale aandachtspunten zijn: natuurbeleid ,

Meer over Frans Kruse