Door Fred Rijkens op 23 september 2015

Aanpak discriminatie is een farce

PvdA Hof van Twente vind de aanpak van discriminatie in Twente een farce. De partij is met name ontstemd over het feit dat na 10 maanden er nog steeds niets is gedaan aan de klacht die Fred Rijkens heeft ingediend tegen de fractievoorzitter van de PVV fractie in provinciale staten. Door de PVV’er werd een inwoner van de gemeente Hof van Twente de mond gesnoerd op grond van zijn Turkse afkomst. Rijkens heeft zijn klacht overigens op persoonlijke titel ingediend en niet als raadslid omdat hij deze zaak eigenlijk uit de politieke sfeer wil houden. Rijkens geeft aan dat hij zelf eerst 2 aanwezige agenten heeft gevraagd om iets te doen maar die verwezen naar de openingstijden van het politiebureau in Goor. Dat duidt er volgens Rijkens op dat de politie onvoldoende is geïnstrueerd want een agent moet natuurlijk ingrijpen als er een misdrijf wordt begaan en dat is discriminatie volgens de Nederlandse wet. Dat er nu naar 8 maanden nog niets is gebeurd tast volgens de PvdA de geloofwaardigheid van het anti discriminatiebeleid in Twente aan. De PvdA neemt deze zaak hoog op omdat de PVV een burger die insprak over de opvang van asielzoekers de mond probeerde te snoeren op grond van zijn Turkse afkomst. Rijkens geeft aan dat veel mensen aangeven dat hij niets had moeten doen omdat dit de PVV alleen maar in de hand werkt. Hij zegt daar enorm verbaasd over te zijn omdat de persoon die de mond werd gesnoerd simpelweg zijn mening wilde geven.Wat hij naar voren bracht was heel normaal. Elke burger moet in zo’n geval op komen voor het recht van iemand om te zeggen wat hij vind. Als we daar niets van zouden zeggen betekent dat dat Turkse mensen hun mond dus niet meer kunnen opendoen tijdens openbare bijeenkomsten waar buregrs naar hun mening wordt gevraagd.  Maar wat ik nog veel erger vind is dat het openbaar ministerie kennelijk niet in staat is om zo’n zaak op een redelijk snelle manier aan te pakken. Ik heb gehoord dat het openbaar ministerie deze zaak versnelt heeft overgenomen van de politie en dat ik daarom geen afschrift van het proces verbaal krijg omdat ze dit een gevoelige kwestie vinden. Zowel de PvdA als zijn fractievoorzitter vinden de aanpak weinig geloofwaardig en zullen de landelijke PvdA fractie benaderen om iets te veranderen aan deze aanpak.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens