Door Onno Bordes op 12 februari 2015

PvdA blij met behoud werkpremie

De PvdA-fractie in Hof van Twente is blij dat de gemeenteraad het plan van het college van B&W voor afschaffing van de werkpremie heeft tegengehouden. Deze premie is een bijdrage van maximaal 50 euro per maand aan uitkeringsgerechtigden die in het kader van hun re-integratie onbetaald werken. Een PvdA-voorstel om deze premie te behouden is in de raadsvergadering van 10 februari aangenomen.

De PvdA vindt de premie om twee redenen van groot belang. Allereerst werkt de premie als extra motivatie voor het re-integratie traject. “50 Euro per maand lijkt niet veel, maar is voor iemand met een bijstandsuitkering een behoorlijk bedrag, wat ze er goed bij kunnen gebruiken” aldus Nel Hilbrink, raadslid van de PvdA. Daarnaast zijn de sociaaldemocraten ervan overtuigd dat een vergoeding bijdraagt aan de eigenwaarde die mensen ervaren bij het uitvoeren van hun werk. Hilbrink:  “Wanneer je zelf wat verdient, voel je je beter. Het opbouwen van dit gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde is voor ons een essentieel onderdeel van het re-integratietraject. Dit maakt het ook makkelijker om vervolgens een betaalde baan te vinden.”

De PvdA diende hierom in de raadsvergadering van 10 februari een amendement in bij de behandeling van een verordening in het kader van een participatiewet. Deze wet is erop gericht om zoveel mogelijk mensen aan de slag te krijgen in een reguliere betaalde baan. Alle partijen in de raad waren gevoelig voor de argumenten van de sociaaldemocraten en besloten unaniem het voorstel van de PvdA te steunen.