Door op 20 maart 2017

PvdA Hof van Twente – Werk aan de winkel

Het was woensdag een droeve dag voor de Partij van de Arbeid. Onze partij verloor zo’n 75% van haar kiezers, ook hier in de Hof van Twente. We feliciteren natuurlijk alle winnaars, en bezinnen ons op ons verlies. We blijven er van overtuigd dat de PvdA er de afgelopen jaren voor heeft gezorgd dat ons land er beter voor kwam te staan. En we houden vast aan onze idealen: een sociaal rechtvaardige samenleving, waar iedereen mag meedoen en waar zwakken beschermd worden. Met oog voor de gevolgen van ons handelen. Gevolgen voor de eigen omgeving, voor de wereld en voor de toekomst.

De PvdA in de Hof van Twente richt de aandacht vooral op onze eigen gemeenschap. ‘Lokaal’ is juist de plek waar we met elkaar, met elan en lef, de wereld iets beter kunnen maken. Op het vlak van bestuur en burgerparticipatie, wonen en werken, menswaardige zorg, steun voor de minder bedeelde medemens, integratie en assimilatie, de energieomslag, de toekomst van onze agrariërs en van ons buitengebied. Daarvoor spannen we ons in, dat deden we en dat blijven we doen. We zullen wel andere wegen moeten zoeken. Voor onze plaats in het politieke landschap, voor de omgang met u, inwoners en kiezers, en voor de manier waarop we onze doelgroepen bereiken en overtuigen.

We gaan een spannende tijd tegemoet, met als ijkpunt de raadsverkiezing in 2018. Tot die tijd, en ook daarna, hebben we uw steun nodig: uw overtuiging, uw inzet, uw ideeën, uw netwerken.  Meedenken en meedoen kan op allerlei manieren, van af en toe hulp tot langjarig lid van de gemeenteraad. Dus heeft u belangstelling voor het reilen en zeilen van onze gemeenschap, wilt u meewerken aan een rechtvaardige, sociale en duurzame samenleving, heeft u opvattingen, wensen of suggesties, of wilt u zich kandidaat stellen voor het raadslidmaatschap? Neem dan vooral contact met ons op ([email protected]) .

PvdA Hof van Twente

Peter de Bruijn (voorzitter) en Fred Rijkens (fractievoorzitter)