Door Frans Kruse op 17 mei 2015

1 mei – dag van de Arbeid

Traditioneel is 1 mei voor de PvdA een belangrijke dag. Onze afdeling in de hof van Twente gebruikt dieJubilarissen dag om haar oudere leden te bezoeken en een rode roos te brengen.

We gebruiken die bezoeken ook om jubilarissen in het zonnetje te zetten. En dat waren er dit jaar weer verscheidene. Maar liefst 3 leden mochten wij de Willem Drees penning overhandigen voor 65 jaar trouw aan de partij.

Van boven naar beneden:

  • Mevrouw L. Bloemendal-Gies
  • De heer A.H. van Kuijk
  • Mevrouw W.J. Endeman-Vorkink

Uiteraard gingen de gesprekken over veel zaken uit het verleden en de wijze waarop in het verleden de dag van de Arbeid gevierd werd.

Maar ook hedendaagse zaken kwamen uitgebreid aan de orde. Het is mooi om te zien dat deze mensen ondanks hun hogere leeftijd nog altijd midden in het leven staan en ook door de onderwerpen die ze aansnijden bewijzen dat het sociaal democraten in hart en nieren zijn.

Er kwamen 2 vragen naar voren die niet hen zelf betrof maar medeburgers of bekenden uit andere een  gemeente.

De vraagstukken die naar voren kwamen hadden te maken met uitvoering van de WMO en met hulpbehoevende ouderen die hun eigen woning maar niet verkocht krijgen.

Beide onderwerpen zullen door de lokale afdeling worden onderzocht en zo mogelijk opgelost.

Al met al kijken we terug op leuke gesprekken en enthousiaste reacties.  We danken alle kaderleden die op 1 mei hebben meegeholpen om alle rozen persoonlijk bij de leden te brengen.

Frans Kruse

Frans Kruse

Sinds 1993 ben ik woonachtig in Ambt Delden en in 2004 lid geworden van de Partij van de Arbeid vanwege discussies over het eerlijk verdelen van de lasten. Ondanks de drukke werkzaamheden voor mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om actief te zijn in de gemeente. Mijn hobby’s en speciale aandachtspunten zijn: natuurbeleid ,

Meer over Frans Kruse